Zvláštní úspěchy a ocenění strážníků Městské policie Třebíč

 
Dne 14.května 2015 se v Třebíči uskutečnila Soutěž ve střelbě ze služebních zbraní pořádaná Policií ČR. Soutěže se zúčastnila družstva různých oddělení Policie ČR kraje Vysočina, dále družstva Vojenské policie, Vězeňské služby a také jedno družstvo strážníků Městské policie Třebíč. První cenu získalo družstvo PČR - zásahové jednotky ochrany jaderné elektrárny Dukovany. Na druhém místě se umístilo družstvo strážníků Městské policie Třebíč. Strážníci tak zopakovali svůj výkon z loňského roku, kde se umístili také na druhém místě, hned za družstvem zásahové jednotky Policie ČR.   
Již pět strážníků Městské policie Třebíč bylo oceněno Zlatou medailí Prof. MUDr. Jana Jánského. V řadách třebíčských strážníků je cca desítka pravidelných dárců krve a krevní plazmy.  
24.5.2013 se strážníci Městské policie Třebíč zúčastnili střelecké soutěže pořádané Městskou policií Dačice u příležitosti 20. výročí jejího založení. Soutěže se zúčastnili družstva městských policií a Policie ČR. Vítězem soutěže v kategorii družstev se stala Městská policie Třebíč. V soutěži jednotlivců získali naši strážníci první, druhé a čtvrté místo.
Video ZDE
Strážníci Městské policie Třebíč se také pravidelně objevují v médiích. Několik jejich zásahů jsme mohli sledovat na obrazovkách celostátní televize, zprávy o úspěšných akcích, zákrocích nebo záchranách životů jsou pravidelně otiskovány v regionálním tisku.Dne 15.4.2013 se v Třebíči konala soutěž ve střelbě ze služebních zbraní pořádaná Policií ČR o pohár vedoucího územního odboru Třebíč. Soutěže se zúčastnilo celkem jedenáct tříčlenných družstev složených z příslušníků Policie ČR, Městské policie Třebíč a vojenské policie. Vítězem celé soutěže se stali strážníci Městské policie Třebíč. Zopakovali tak úspěch z roku 2011. V loňském ročníku naši strážníci skončili v celkovém pořadí na druhém místě za vojenskou policií.
Od roku 2011 se strážníci Městské policie Třebíč v rámci výcviku účastní i různých střeleckých závodů, kde již tradičně dosahují dobrých výsledků. Jedním z nich byla i Soutěž ve střelbě ze služebních zbraní pořádaná Policií České republiky, územním odborem Třebíč v roce 2011. V početné konkurenci ozbrojených složek (Policie ČR, Vojenská policie), dosáhli strážníci Městské policie Třebíč dobrého umístění, když obsadili první i druhé místo v soutěži jednotlivců a dále první místo v soutěži družstev.
Městská policie Třebíč © Copyright  2016 All Rights Reserved, webmaster: Jan Kotlik