Období 2011

Počet řešených událostí - 10 743
Počet řešených přestupků - 3 479
Předáno případů podezření ze spáchání trestného činu - 101
Počet zadržených pachatelů trestné činnosti - 76
Počet nalezených hledaných nebo pohřešovaných osob - 8
Počet zjištěných událostí městským kamerovým systémem (MKDS) - 175
Počet osob umístěných do protialkoholní záchytné stanice Jihlava - 70


Období 2012

Počet přijatých oznámení od občanů - 6 845
Počet řešených přestupků - 3 538
Počet zjištěných trestných činů - 128
Počet zadržených pachatelů trestné činnosti - 92
Počet zadržených hledaných osob - 17
Počet osob umístěných do protialkoholní záchytné stanice Jihlava - 72
Počet předaných oznámení orgánům péče o dítě - 12
Počet odchycených toulavých zvířat - 135
Počet událostí zjištěných kamerovým systémem MKDS - 316
Období 2013

Počet přijatých oznámení od občanů - 5 122
Počet řešených přestupků - 3 732
Počet zjištěných trestných činů - 155
Počet zadržených pachatelů trestné činnosti - 82
Počet zadržených hledaných osob - 7
Počet předaných oznámení orgánům péče o dítě - 10
Počet odchycených toulavých zvířat - 113

Období 2014

Počet přijatých oznámení od občanů - 7 283
Počet řešených přestupků - 3 973
Počet zjištěných trestných činů - 75
Počet zadržených pachatelů trestné činnosti - 47
Počet zadržených hledaných osob - 5
Počet předaných oznámení orgánům péče o dítě - 28
Počet odchycených toulavých zvířat - 116
Počet osob umístěných do protialkoholní záchytné stanice Jihlava - 44
Počet událostí zjištěných kamerovým systémem MKDS - 532

Výslednost činnosti strážníků Městské policie Třebíč
Období 2015

Počet přijatých oznámení od občanů - 8 695
Počet řešených přestupků - 3 364
Počet zjištěných trestných činů - 51
Počet zadržených pachatelů trestné činnosti - 18
Počet zadržených hledaných osob - 3
Počet předaných oznámení orgánům péče o dítě - 9
Počet odchycených toulavých zvířat - 134
Počet osob umístěných do protialkoholní záchytné stanice Jihlava - 32
Počet událostí zjištěných kamerovým systémem MKDS - 426

Městská policie Třebíč © Copyright  2016 All Rights Reserved, webmaster: Jan Kotlik
Období 2016

Počet přijatých oznámení od občanů - 5 541
Počet řešených přestupků - 2 417
Počet zjištěných trestných činů - 51
Počet zadržených pachatelů trestné činnosti - 46
Počet zadržených hledaných osob - 13
Počet předaných oznámení orgánům péče o dítě - 17
Počet odchycených toulavých zvířat - 120
Počet osob umístěných do protialkoholní záchytné stanice Jihlava - 36
Počet událostí zjištěných kamerovým systémem MKDS - 629